"Soms is een kleine stap een grote verandering"
 

Werkwijze

 

Als kindercoach ga ik uit van de eigen kracht van ouder en kind. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, talenten en vaardigheden. Vaak kunnen deze worden ingezet om een probleem te verhelpen of er mee leren om te gaan. Door inzicht te krijgen in eigen kwaliteiten ontstaat er ruimte voor bewustwording en persoonlijke groei.

Hierbij ga ik oplossingsgericht te werk. Bij oplossingsgericht werken bij ligt het accent niet op het probleem, maar bekijken we samen wat er voor het probleem in de plaats moet komen. We kijken naar wat er al goed gaat, wat voor u en uw kind het beste werkt en naar welke vaardigheden er nog nodig zijn om het doel te bereiken.

Tijdens het coachen maak ik gebruik van verschillende methodes passend bij de hulpvraag en de leeftijd van het kind. Ik maak gebruik van praktische materialen, spelmateriaal en creatieve werkvormen als tekenen en schilderen. Voor sommige kinderen is het makkelijker hun gedachten en gevoelens te uiten in beeldend materiaal en kan het helpen zich beter te verwoorden.

De coaching zal plaatsvinden in de praktijkruimte van Bern en Sa Kindercoaching, maar kan in overleg ook plaatsvinden op een andere geschikte locatie.

Als ouder(s) bent u tijdens het coachen aanwezig. Voor uw kind is dit veilig en prettig en op deze manier kunnen we de hulpvraag beter afstemmen op uw persoonlijke situatie.

Bij het maken van een afspraak bespreken we of u als ouder(s) eerst alleen een afspraak maakt om de hulpvraag verder te onderzoeken of dat u samen met uw kind naar de afspraak komt. Bij een hulpvraag voor kinderen jonger dan 7 jaar komt u in de meeste gevallen als ouder(s) eerst alleen naar de afspraak.

Aan het einde van elke afspraak kijken we samen of het zo voldoende is om verder te kunnen of naar wat er nog nodig is.